In de bouwwereld, en dus ook bij hotels, geldt dat een kleine afwijking tot grote tekortkomingen in de prestaties kan leiden. Deze afwijkingen worden meestal pas later zichtbaar: door slechte reviews, door hoge reparatiekosten achteraf of door de onvermijdelijke sloop van het bouwwerk. Dit soort kostbare fouten kan vermeden worden door toepassing van gecertificeerde producten.

Fabrikanten van geluidswerende bouwproducten in de Hotelketen kunnen zich aanmelden bij de stichting Quietroom. De stichting controleert of de aangemelde producten voldoen aan de vastgestelde akoestische richtlijnen van het Quietroom® label. Certificering geldt als bewijs dat deze producten een bijdrage leveren aan de Quietroom normen en geven daarmee aan afnemers en opdrachtgevers in de hotelketen het vertrouwen dat deze producten garant staan voor zekerheid, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Uiteraard dienen de producten volgens de richtlijnen van de fabrikant verwerkt en aangebracht te worden, dus het is aan te bevelen deze goed te raadplegen.

Voor certificatie moeten de producten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn vastgelegd in het Quietroom Handboek richtlijnen, waarin het proces en de randvoorwaarden gedetailleerd zijn beschreven. Voldoet uw product aan de eisen, dan ontvangt u het gevraagde Quietroom Product Certificaat. Dit wordt tevens gepubliceerd op de Quietroom website, zodat de markt het QR certificaat altijd eenvoudig kan vinden en downloaden.

Een Quietroom Product Certificaat heeft in het algemeen een geldigheidsduur van 1 jaar, omdat de QR beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende certificaten regelmatig worden aangepast aan de nieuwe (markt)ontwikkelingen, regelgeving en normen. Het is daarom belangrijk om op de website te controleren of het certificaat nog geldig is.

Aanvraag certificaat

Wilt u dat uw product(en) in aanmerking komen voor het Quietroom Product Certificaat, dan kunt u een aanvraag indienen bij de stichting Quietroom. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij u een offerte toezenden met daarbij een plan van aanpak voor het toelatingsonderzoek.

Tijdens het toelatingsonderzoek wordt nagegaan of uw product(en) voldoen aan de Quietroom richtlijnen. Wilt u de kwaliteit van uw product(en) demonstreren aan de hand van bestaande rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria, dan zal moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een erkende instelling.

Voorbeelden certificaten

  • Vloeren/Wanden/Plafonds/Deuren

Estillon Black Onyx     Fermacell Estrich Vloerelementen     Fermacell Gipsvezelplaat     Knauf DRS Sound Supreme Board    Elegance Black ondertapijt    Floorfixx ondertapijt

Timberbase Plus ondertapijt     Starbase ondertapijt    Elegance Cassette   Ellenmatic Soundproof   JB Deurblad   NE Deurblad

  • Afvoeren

Geberit Silent-db20.

Contact

Laat een berichtje achter.

Not readable? Change text. captcha txt