(Akoestische) adviesbureaus, designers en bouwbedrijven die betrokken zijn bij projecten in de Hotelketen, kunnen hun bouwsystemen, realisatieprocessen en diensten een bijzonder kwaliteitsstempel geven door middel van het Quietroom Design & Build Certificaat. Daarmee worden deze aantrekkelijker voor afnemers in de hotelwereld. Er zijn twee mogelijkheden om het certificaat te verwerven: ofwel door het laten toetsen van systemen/processen/diensten aan de hand van de Quietroom® label richtlijnen, ofwel door het volgen van een training gericht op het verkrijgen van inzicht en vaardigheden inzake de toepassing van de Quietroom richtlijnen. Een voorbeeld hiervan is de Training Geluid in Hotels.

Voor certificatie moeten de systemen/processen/diensten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn vastgelegd in het Quietroom Design & Build handboek, waarin het proces en de randvoorwaarden gedetailleerd zijn beschreven. Voldoen uw systemen/processen/diensten aan de eisen, dan ontvangt u het gevraagde Quietroom Design & Build Certificaat. Dit wordt tevens gepubliceerd op de Quietroom website, zodat de markt het QR certificaat altijd eenvoudig kan vinden en downloaden.

Een Quietroom Design & Build Certificaat heeft in het algemeen een geldigheidsduur van 1 jaar, omdat de QR beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende certificaten regelmatig worden aangepast aan de nieuwe (markt)ontwikkelingen, regelgeving en normen. Het is daarom belangrijk om op de website te controleren of het certificaat nog geldig is.

Aanvraag certificaat

Wilt u dat uw systemen/processen/diensten in aanmerking komen voor het Quietroom Design & Build Certificaat, dan kunt u een aanvraag indienen bij de stichting Quietroom. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij u een offerte toezenden met daarbij een plan van aanpak voor het toelatingsonderzoek.

Aanmelding training

Wilt u zich (of een of meerdere van uw werknemers) aanmelden voor een training, dan kunt u contact opnemen met alice@kgigroep.nl

 

Contact

Laat een berichtje achter.

Not readable? Change text. captcha txt